Hvad er karate

Karate er en japansk kampform og betyder "tom hånd". Det vil sige kunsten, at kunne forsvare sig uden våben. Karate er en god måde at træne sin krop på, da man bruger hele kroppen. Når man træner karate styrker man sin koncentrations og koordinations evne, og man forbedrer sin kondition.
 
Karate er en træningsform, som alle kan lære meget af. Karatetræning stiller ikke store krav til træningsudstyr, og man kan faktisk træne hvor som helst. Karate kan dyrkes i alle aldersklasser, og det gør ingen forskel, om man er mand eller kvinde. Træningen handler om balancen mellem det fysiske og mentale, hvilket ikke diskriminerer mellem kønnene.
 
Karatetræning er en social aktivitet. Træningen handler om at man i fællesskab udvikler egne og hinandens færdigheder. Udøverens udgangspunkt er underordnet. I karate søges sandheden i sig selv og nuet frem for alle andre steder. Karatetræningen opbygger ens vilje til at udfordre egne grænser og søge at forbedre sig selv på alle niveauer. Målsætningen er at blive til et mere afbalanceret og bedre menneske. Og derved bliver karate et positivt redskab i hverdagen.
 
Karate er vejen til at finde sin indre styrke og opnå succes i livet.
 

Er karate vold?

Det er vigtigt at understrege, at karate er det modsatte af vold. I karate kræves og udvikles etikette, selvkontrol, viljestyrke og korrekt optræden. Uden dette kan man ikke lære karate og derfor kan man godt sige, at karate ikke sådan uden videre kan misbruges til vold.
 
Når dette er sagt handler karate selvfølgelig om selvforsvar, og allerede fra de første lektioner indøves metoder, hvormed man får et solidt grundlag for at kunne klare sig ud af en endog meget håbløs situation. Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, hvilket af mange psykologer anses for at være tilstrækkeligt til at afholde en voldsmand fra at skride til handling. I karatetræningen lærer man at respektere andre mennesker. Den sande karate ka (ka = udøver) bruger kun sin viden til selvforsvar, aldrig til angreb.  

En karateudøver får sin selvtillid fra sin hårde træning. Udøveren ved, at hvis det gælder, kan vedkommende tage vare på sig selv, og derfor behøver den pågældende ikke indlade sig på slagsmål for at bevise noget. Karateudøveren vil være meget svær at provokere.

En trænet karateudøver kender sig selv både psykisk og fysisk og derfor vil vedkommende altid undgå strid og vold af enhver art. En karateudøver er stærk nok til at kunne vende sig om og gå frem for at slås.

Derfor mener vi, at Karate er det modsatte af vold!