Klubbens historie

Haslev Karate Klub blev startet i 1977 af Sensei Bent Orthmann. Sensei Bent Orthmann gav klubben navnet Gishi Karate-Do. Gishi betyder direkte oversat "gentleman" eller "en mand af ære". Gishi Karate-Do oversættes med 'Ærens vej'.

Bent Orthmann trænede på det tidspunkt selv Kyokushinkai karate først i Karlslunde og siden på Ørnevej i København, og vores klub har derfor sine rødder i Kyokushinkai karate. Der er dog løbende blevet udviklet på vores system af de ledende instruktører. Klubbens rødder i Kyokushinkai, har også betydet at mange elever og instruktører, jævnligt træner/har trænet på forskellige Kyokushinkai skoler rundt om i landet.

Efter at vi igennem en årrække havde trænet på forskellige skoler i Haslev, fik klubben mulighed for at flytte over i Haslev Hallerne i 1998. Her blev der i forbindelse med tilbygningen af Hal B, bygget en mindre hal (Hal C), som fik navnet 'Kampsportslokalet'. Her har vi idag meget fine faciliteter, som er ideelle til karate træning.
 
Klubben arrangerer selv forskellige arrangementer, men deltager også i forskellige arrangementer arrangeret af andre, ofte på tværs af forskellige kampstilarter. Vi har altid været åbne over for nye impulser, og prøver dermed hele tiden, at udvikle Gishi Karate.

De seneste 5-6 år har klubben været i en rivende udvikling, hvor stilarten er videreudviklet og der er tilføjet nye elementer og Kobudo til vores stilart. I den forbindelse har klubben i 2015 valgt at skifte stilartens navn til BUSHINKAN. Så vi nu hedder Haslev Karate Skole - BUSHINKAN. Herudover er klubben gået ind i et samarbejde med en række andre stilarter under organisationen Joshinkan, hvor man arrangerer træningssamlinger og større Budotræf. 

Haslev Karate Skole er medlem af DIF og DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), som har en karate sektion.

Haslev Karate Skole - BUSHINKAN er en demokratisk forening, hvor højeste myndighed er generalforsamlingen.
Læs mere om Haslev Karate Klub som forening under Klubbens vedtægter.

Graduering

Graduering eller bælteprøve, afholdes minimum to gange årligt, i december og i juni måned.

Det er vigtigt at forstå, at det er et privilegium at gå til graduering, ikke en ret. Det vil derfor være instruktøren, som giver eleven besked om, at han/hun skal til graduering. På børneholdene vil eleverne få en seddel med hjem, hvis de er indstillet til graduering.

En graduering er en test af elevens kunnen, både af nyt pensum men også det pensum, man tidligere er blevet gradueret i. Indstilling til graduering vil være en samlet vurdering af elevens kunnen og indsats under træning.

I Haslev Karate SKole benytter børn mon-grader og voksne kyu-grader. Mon-bæltet adskiller sig fra de farvede kyu-bælter ved, at det er et hvidt bælte med en gennemgående farvet streg. Kravene til voksenbælter er større end kravene til børnenebælter. Pensum ligger i gennemsnit to bælter under for børnebælterne, derudover er der på kyu-graderne krav til styrke og kondition. Endvidere er der større krav til kumite på voksenbælter - både fysisk, teknik og tid).Gradueringspensum

Herunder kan du se gradueringskravene for de enkelte bæltetyper, som Haslev Karate Skole benytter.

Pensum Haslev Karate Skole

Bæltegrader

For at gøre det let for alle at genkende den enkelte elevs eller instruktørs niveau og erfaring, angives det altid med en bestemt bæltefarve, som bæres sammen med gien.

De enkelte graders bæltefarve og titel kan ses på siden bæltegrader.