Karatetræning

Karate siges, at være en af de mest krævende former for kampsport, der kombinerer fysisk kondition med mental og åndelig træning. Og ja, karate er hårdt ind imellem, og det vil tage tid at mestre. Men alt træning er hårdt - ellers var det ikke træning eller udviklende.
 
Alligevel er der stadig flere, som tager udfordringen op, og i dag er karate en kampkunst, der dyrkes af ca. 40 millioner mennesker verden over, lige fra skolebørn til filmstjerner. 
  
Så alle vil kunne deltage idet træningen er individuel og man derfor kan træne med i sit eget tempo. Karatetræning stiller ikke store krav til træningsudstyr, og man kan faktisk træne hvor som helst. Karate kan dyrkes i alle aldersklasser. Det gør ingen forskel, om man er mand eller kvinde. Træningen handler om balancen mellem det fysiske og mentale, hvilket ikke diskriminerer mellem kønnene.  
 
Efter hånden som elevens fysik og teknik forbedres, stiger kravene. Der er disciplin i træningslokalet, hvilket kun skal tolkes som gensidig venlighed og respekt mellem elve og instruktør. 

Karate - en interessant sport for dig!

Karate er ikke kun slag og spark mod en modstander eller gennembrydning af træ og sten, som man nemt kan få indtryk af i mange film. Det er faktisk en mindre del af det hele. Groft kan man inddele træningen i tre former.
De tre vigtigste træningsformer er kihon, kata og kumite.
 

Kihon (basistræning)

Ved kihon forstås optræning af stød, spark, slag og parader fra stationære stillinger og under bevægelse. Målet er at opnå perfektion af den enkelte teknik. Træningen af Kihon giver en basis og rutine, som senere bl.a. bruges i kumite.


Kata (øvelsesrækker)

Kata-træning, som forklares som iscenesat kamp mod flere modstandere, er en anden central form for karatetræning. Hver kata, er en stiliseret og forud defineret serie af teknikker, kombineret i angreb og forsvar mod tænkte modstandere. På denne måde optrænes koordination, koncentration, åndedræt og teknik.
 

Kumite (kamp)

I kumite bruger man de teknikker og bevægelser man har trænet i kihon og kata overfor en partner.
Man begynder først på frikamp, når man har fået erfaring i korrekt udførsel af de grundlæggende teknikker. Man starter meget langsomt i starten og efterhånden, som man bliver mere erfaren, sættes tempoet op. I Gishi karate dyrker vi semi kontakt kamp. Børn og juniorer bærer ekstra beskyttelse, bl.a. hjelm og vest. Kamptræning sker altid under ledelse af en instruktør, som sørger for at træningen forløber på korrekt vis.
 

Hvem kan træne karate

Karate er en træningsform, som alle kan lære meget af. Karate kan dyrkes i alle aldersklasser, og det gør ingen forskel, om man er mand eller kvinde. Træningen handler om balancen mellem det fysiske og mentale.
 
Alle, som har lyst til at få lidt sved på panden og komme i god form, kan træne karate. Alderen betyder ingenting i denne sammenhæng. Vi har både børne- og voksenhold, hvor børnene dog skal være fyldt 9 år når de starter.
 

Børn og karate

Karate er noget af det bedste du kan give dine børn. Det er videnskabeligt bevist, at udbyttet af skolegangen er større hos børn, der i og uden for skoletiden får mere motion end deres jævnaldrende.

Her er karate især godt, da vi har specielle børnehold. Børnene får en bred træning i både smidighed, kondition og koordination Samtidig får børnene opbygget en bedre koncentrationsevne og sund selvsikkerhed. Meget af træningen foregår naturligvis som leg i et socialt fællesskab, så børnene har det sjovt og få opbygget gode venskaber. Alt dette er til stor gavn, både nu og senere i deres liv. Det er mens de er børn, de skal lære det naturlige i at dyrke motion som en del af deres sundhed og velbefindende. Vi har børnehold i alderen 8-13 år.
 
  
 

Graduering

Graduering eller bælteprøve, afholdes minimum to gange årligt, i december og i juni måned.

Det er vigtigt at forstå, at det er et privilegium at gå til graduering, ikke en ret. Det vil derfor være instruktøren, som giver eleven besked om, at han/hun skal til graduering. På børneholdene vil eleverne få en seddel med hjem, hvis de er indstillet til graduering.

En graduering er en test af elevens kunnen, både af nyt pensum men også det pensum, man tidligere er blevet gradueret i. Indstilling til graduering vil være en samlet vurdering af elevens kunnen og indsats under træning.

I Haslev Karate SKole benytter børn mon-grader og voksne kyu-grader. Mon-bæltet adskiller sig fra de farvede kyu-bælter ved, at det er et hvidt bælte med en gennemgående farvet streg. Kravene til voksenbælter er større end kravene til børnenebælter. Pensum ligger i gennemsnit to bælter under for børnebælterne, derudover er der på kyu-graderne krav til styrke og kondition. Endvidere er der større krav til kumite på voksenbælter - både fysisk, teknik og tid).Gradueringspensum

Herunder kan du se gradueringskravene for de enkelte bæltetyper, som Haslev Karate Skole benytter.

Pensum Haslev Karate Skole

Bæltegrader

For at gøre det let for alle at genkende den enkelte elevs eller instruktørs niveau og erfaring, angives det altid med en bestemt bæltefarve, som bæres sammen med gien.

De enkelte graders bæltefarve og titel kan ses på siden bæltegrader.