Etikette og regler

Karateetiketten har til formål at skabe en atmosfære, hvori alle kan omgås hinanden med gensidig respekt og gøre træningen lettere. Karate har dybe rødder i Japan og japansk kultur, hvorfor etiketten afspejler dette. Etiketten er dog hovedsalig baseret på sund fornuft, gode manerer og almindelig høflighed.

Vores dojo er mere end blot en træningssal. Den er et sted, hvor du vil lære betydningsfulde ting, et sted hvor du vil udvide din horisont, fysisk såvel som mentalt, og – vigtigst af alt – et sted, hvor du vil være del af et større fællesskab med mulighed for at knytte livslange venskaber.

Etiketten og reglerne skal respekteres af alle uanset alder og grad. Du vil igennem din træning blive introduceret til klubbens DOJO etikette og ordensregler. Det forventes dog, at du også selv orienterer dig om regler og etikette.

Her ses nogle af de vigtigste regler.

 
1. I dojoen (træningssalen) fordres en diskret optræden og instruktørens anvisninger følges uden tøven. Der lægges vægt på en god træningsindsats og en respektfuld indstilling til karate, dens udøvere samt til sin senpai/sensei (instruktør).

2. Alle karateudøvere hilser høfligt på hinanden, uanset om man er i træningssalen, i omklædningsrummet eller i civilt tøj. Er man lavere gradueret hilser man altid først og med et reglementeret buk. 

3. Al normal træning i træningssalen, skal forgå iført korrekt dogi (karatedragt). Eneste undtagelse er elever til prøvetime eller hvis der arrangeres træning uden for de normale tider. I så fald kan man vælge kun at bære gi bukser og en t-shirt. Hvis man vil bære t-shirt eller lign. under gien, skal denne være hvid.

4. Dragten skal altid være ren og eleven skal fremtræde soigneret. Bæltet skal være bundet korrekt. Mærker og reklamer må ikke bæres på dragten. Kalligrafien Isshinryu skal altid sidde på venstre side af brystet.

5. Finger- og tånegle skal altid være kortklippede for at undgå skader på sig selv og andre.

6. Når man kommer ind i dojoen, standser man i døren og bukker reglementeret. Det samme gælder når man forlader dojoen. Ansigtet skal være rettet mod shinden, hælene er samlet og hænderne er nede langs siden.

7. Instruktørens anvisninger besvares med et højt og tydeligt ‘Hai’. Ordet kan også bruges til at angive, at man er indforstået med det instruktører har sagt og skal anvendes i stedet for ‘ja’.

8. Når et hold begynder og afslutter med stående "meditation" træningen skal alle andre, der opholder sig i salen, forholde sig fuldstændig roligt. Der må ikke snakkes eller trænes.

9. Kommer man for sent (dvs. træningen er begyndt), bukker man ved indgangen og går ind og sætter sig i seiza. På instruktørens tegn rejser man sig op og bukker; først for Shinden, derefter for instruktøren og holdet (i alt to buk). Derefter stiller man sig bagest (uanset grad) og deltager i træningen.

10. Ankommer man under meditationen (dvs. når der er kaldt ‘Yoi’), venter man til denne er færdig før man træder ind i træningssalen og følger derefter proceduren fra pkt. 9.

11. Er man kommet for sent og derfor står bagest, selvom man ikke er laveste grad, indtager man den korrekte placering ved først
givne lejlighed (f.eks. første gang man stiller op på række igen efter at den har været brudt) eller ved instruktørens anvisning.

12. Under træningen må man ikke tale. Ønsker man at spørge om noget, rækker man en hånd i vejret, og venter til instruktøren ser det. Hvis det er meget nødvendigt at sige noget til sin partner, skal det ske, så det ikke høres af andre. Man taler pænt og respektfuldt til (om)hinanden.

13. Træningssalen må ikke betrædes med sko.

14. Man skal altid virke som et godt eksempel for sine kammerater, klubben og for karaten både i og udenfor dojoen.

Husk!
Karate bygger på, at man er hård mod sig selv og ydmyg overfor sine omgivelser.

Graduering

Graduering eller bælteprøve, afholdes minimum to gange årligt, i december og i juni måned.

Det er vigtigt at forstå, at det er et privilegium at gå til graduering, ikke en ret. Det vil derfor være instruktøren, som giver eleven besked om, at han/hun skal til graduering. På børneholdene vil eleverne få en seddel med hjem, hvis de er indstillet til graduering.

En graduering er en test af elevens kunnen, både af nyt pensum men også det pensum, man tidligere er blevet gradueret i. Indstilling til graduering vil være en samlet vurdering af elevens kunnen og indsats under træning.

I Haslev Karate SKole benytter børn mon-grader og voksne kyu-grader. Mon-bæltet adskiller sig fra de farvede kyu-bælter ved, at det er et hvidt bælte med en gennemgående farvet streg. Kravene til voksenbælter er større end kravene til børnenebælter. Pensum ligger i gennemsnit to bælter under for børnebælterne, derudover er der på kyu-graderne krav til styrke og kondition. Endvidere er der større krav til kumite på voksenbælter - både fysisk, teknik og tid).Gradueringspensum

Herunder kan du se gradueringskravene for de enkelte bæltetyper, som Haslev Karate Skole benytter.

Pensum Haslev Karate Skole

Bæltegrader

For at gøre det let for alle at genkende den enkelte elevs eller instruktørs niveau og erfaring, angives det altid med en bestemt bæltefarve, som bæres sammen med gien.

De enkelte graders bæltefarve og titel kan ses på siden bæltegrader.