Hvad er karate

Karate er en japansk kampform og betyder "tom hånd". Det vil sige kunsten, at kunne forsvare sig uden våben. Karate er en god måde at træne sin krop på, da man bruger hele kroppen. Når man træner karate styrker man sin koncentrations- og koordinationsevne, og man forbedrer sin kondition.

Karate er en træningsform, som alle kan lære meget af. Karatetræning stiller ikke store krav til træningsudstyr, og man kan faktisk træne hvor som helst. Karate kan dyrkes i alle aldersklasser, og det gør ingen forskel, om man er mand eller kvinde. Træningen handler om balancen mellem det fysiske og mentale.

Karatetræning er en social aktivitet. Træningen handler om at man i fællesskab udvikler egne og hinandens færdigheder. Udøverens udgangspunkt er underordnet. I karate søges sandheden i sig selv og nuet frem for alle andre steder. Karatetræningen opbygger ens vilje til at udfordre egne grænser og søge at forbedre sig selv på alle niveauer. Målsætningen er at blive til et mere afbalanceret og bedre menneske. Og derved bliver karate et positivt redskab i hverdagen.

Karate er vejen til at finde sin indre styrke og opnå succes i livet.

Er karate vold?

Det er vigtigt at understrege, at karate er det modsatte af vold. I karate kræves og udvikles etikette, selvkontrol, viljestyrke og korrekt optræden. Uden dette kan man ikke lære karate og derfor kan man godt sige, at karate ikke sådan uden videre kan misbruges til vold.

Når dette er sagt, handler karate selvfølgelig om selvforsvar, og allerede fra de første lektioner indøves metoder, hvormed man får et solidt grundlag for at kunne klare sig ud af en endog meget håbløs situation. Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, hvilket af mange psykologer anses for at være tilstrækkeligt til at afholde en voldsmand fra at skride til handling. I karatetræningen lærer man at respektere andre mennesker. Den sande karate ka (ka = udøver) bruger kun sin viden til selvforsvar, aldrig til angreb.

En karateudøver får sin selvtillid fra sin hårde træning. Udøveren ved, at hvis det gælder, kan vedkommende tage vare på sig selv, og derfor behøver den pågældende ikke indlade sig på slagsmål for at bevise noget. Karateudøveren vil være meget svær at provokere.

En trænet karateudøver kender sig selv både psykisk og fysisk og derfor vil vedkommende altid undgå strid og vold af enhver art. En karateudøver er stærk nok til at kunne vende sig om og gå frem for at slås.


Graduering

Graduering eller bælteprøve, afholdes minimum to gange årligt, i december og i juni måned.

Det er vigtigt at forstå, at det er et privilegium at gå til graduering, ikke en ret. Det vil derfor være instruktøren, som giver eleven besked om, at han/hun skal til graduering. På børneholdene vil eleverne få en seddel med hjem, hvis de er indstillet til graduering.

En graduering er en test af elevens kunnen, både af nyt pensum men også det pensum, man tidligere er blevet gradueret i. Indstilling til graduering vil være en samlet vurdering af elevens kunnen og indsats under træning.

I Haslev Karate SKole benytter børn mon-grader og voksne kyu-grader. Mon-bæltet adskiller sig fra de farvede kyu-bælter ved, at det er et hvidt bælte med en gennemgående farvet streg. Kravene til voksenbælter er større end kravene til børnenebælter. Pensum ligger i gennemsnit to bælter under for børnebælterne, derudover er der på kyu-graderne krav til styrke og kondition. Endvidere er der større krav til kumite på voksenbælter - både fysisk, teknik og tid).Gradueringspensum

Herunder kan du se gradueringskravene for de enkelte bæltetyper, som Haslev Karate Skole benytter.

Pensum Haslev Karate Skole

Bæltegrader

For at gøre det let for alle at genkende den enkelte elevs eller instruktørs niveau og erfaring, angives det altid med en bestemt bæltefarve, som bæres sammen med gien.

De enkelte graders bæltefarve og titel kan ses på siden bæltegrader.